Loading...

Deneyimler üzerinden geleceği ön görmek için işe öncelikle kuşak kavramını inceleyerek başlayalım. Nedir bu X, Y, Z ve Alfa kuşakları, neyi ifade eder, kimlerden oluşur? Özetlemek gerekirse, kuşak ya da jenerasyon (generation) kavramı yaklaşık aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın koşullarında yaşamış ve bu nedenle birbirine benzer sorumluluklara sahip kişilerden oluşan toplulukları tanımlamak için kullanılıyor. Bu toplulukların kolektif deneyim ve düşünceleri de belirleyici rol oynuyor. Her bir kuşağın nitelikleri, değişimlerin ve önceki kuşaklardan gelen aktarımların bir sonucu olarak şekilleniyor. Kuşaklar olarak ayrımı yapılan bu toplulukların/nesillerin; hayatı algılama biçimleri, farklı iletişim yöntemleriyle mevcut yaşam biçimlerini gösteren kendine özgü özellikleri bulunuyor. Bunların yanı sıra temel olarak yıllara göre yapılan bir tanımlamadan bahsedebiliriz. Bu durumda karşımıza; Silent Generation (Sessiz Kuşak), Baby Boomers (Bebek Patlaması), X Kuşağı, Y Kuşağı (Millennial Kuşağı), Z Kuşağı (Milenyum/İnternet Kuşağı) ve son olarak Alfa Kuşağı şeklinde bir sıralama çıkıyor.

Birbirini Tamamlayan Nesiller
Genel itibariyle kurallara uymaya eğilimli, otoriteyle problemi olmayan, sadık, çalışkan bir kuşak olarak tanımlanan X kuşağının ardından; özgürlüğe önem veren, süreçlere dahil edilmeyi önemseyen, çok yönlü, pratik ve şeffaflık taraftarı yaklaşımlar sergileyen Y kuşağı; hemen ardından da günümüz dünyasını direkt olarak etkileme gücüne sahip, internet başta olmak üzere teknolojiye hâkim, sosyalleşmeyi dijital dünyada da yaşayabilen Z kuşağı geldi. Bunlardan sonra ne olacak derken yeni bir nesli ve çağı tanımlayan Alfa kuşağı karşımıza çıkıyor.

İlk olarak, yeni kuşağın adının belirlenmesi için Avustralya’da yapılan ulusal bir anket sonucu ortaya çıkan Alfa kuşağı tanımı, önceki kuşakların tümünden izler taşımakla beraber bambaşka bir dünyanın geleceğini de işaret ediyor.

Kuşak tanımlamaları ilk olarak 1925 ve 1945 yılları arasında doğanları ifade eden “Sessiz Kuşak” ismiyle başlatılıyor. Bu kuşak; uyumlu, kanaatkâr, çalışkan, tutkularına önem veren ve otoriteye saygılı özelliklerle ön plana çıkıyor. Ardından “Baby Boomer” diğer adıyla “Bebek Patlaması” kuşağı ise 1946 ve 1964 yılları arasında doğanları kapsıyor. Kuralcı, başarı ve amaç odaklı, sadık, otoriteyle problemi olmayan bir yandan da ben merkezci özellikler gösteren bu kuşağın, teknolojinin yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönemde yaşadığı için bu konuda adaptasyon sorunları yaşadığı biliniyor.

Daha sonra gelen X kuşağı ise 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlardan oluşuyor. X kuşağı ise şüpheci, iş odaklı, rekabetçi, duyarlı, otoriteye saygılı, mücadeleci ve sabırsız özellikler gösteriyor. Ayrıca bu kuşak teknolojik gelişmelere mecbur kaldığı için bu gelişmeler karşısında uyum sağlama eğilimi sergiliyor. 1980 ve 2000 yılları arasında doğanları ifade eden Y kuşağı; sorgulayıcı, girişimci, tatminsiz, otoriteye karşı çıkan, özgüvenli, gerçekçi ve şeffaf özellikler taşıyor. Teknoloji Y kuşağı için hayattaki birçok unsur için temel araç ve bir simge niteliği olarak öne çıkıyor. Z kuşağı ise 2000 yılından sonra doğanları kapsıyor. Ekonomiyi ve sosyal yaşamı da etkilemeyi başaran Z kuşağı; teknolojiyi amaç olarak kullanan ve seven, internet aracılığıyla sosyalleşen ve mobil teknolojilere son derece hâkim bir nesli ifade ediyor.

Kim Bu Alfa’lar?
2013 ile 2030 yılları arasında doğanları tanımlayan bu kuşağın teknoloji ile direkt bir ilişkileri olacağı açık. Hatta odaklarının tümüyle teknoloji üzerine olması beklenen Alfa’ların, bu konuda çok erken yaşlarda deneyim yaşayarak hayatlarını şekillendirecekleri görülüyor. Bilgiye erişme gücü ve imkânı açısından diğer kuşaklara göre daha şanslı olan bu kuşağın, sahip oldukları ve hayatlarının bir parçası haline gelen tüm teknolojileri kişiselleştirebilmeye önem vermesi bekleniyor. Diğer kuşaklara göre daha az konuşacakları, diğer insanlarla kısıtlı iletişim kuracakları ve zorunlu olmadıkça fiziksel sosyalleşmeden kaçınacakları düşünülüyor. Alfa kuşağının önceki kuşaklara göre daha uzun bir eğitim süresi olacağı ve bu nedenle iş yaşamına daha geç katılacakları da diğer tahminler arasında. Online eğitim modellerine hâkim olacakları ve bilgiye çok erken yaşlarda erişebilecekleri için Alfa kuşağı temsilcilerinin en girişimci, gelişimci nesil olacakları ve geleceği belirleyecekleri düşünülüyor. Alfa’ların keşif ve öğrenme yetenekleri mobiliteye önem vermelerini de sağlayacaktır. Bu nedenle Alfa kuşağı için teknolojik dönüşümün tamamlayıcısı olacak denilebilir.

Yeni Dünya
Alfa’lar için hayat teknoloji ve fiziksel dünyanın buluştuğu, kesiştiği noktada başlayacak… Bu nesil halen çocukluk çağlarında ve görünen o ki, onlar için bir bisiklet istemek söz konusu bile değil. Çünkü Alfa kuşağı telefon ya da tabletten oynayabildiği bir oyundaki karakterin kullandığı bir alete, dijital olarak sahip olmakla daha çok ilgileniyor. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan E-Spor fırtınası da bunun bir göstergesi. Peki bu durum geleceğin dünyasını ekonomik, kentsel ve yaşamsal olarak nasıl etkileyecek? Çok değişkenli ve farklı etkilere açık bir süreç olsa da gelecekte Alfa’ların hazırladığı; onların istek, ihtiyaç ve arzularına göre şekillenmiş bir dünyada yaşayacağımız kesin. Kod ve yazılım dünyasında gelişmelerin artacağı, akıllı şehirlerin artık bir ihtiyaç hatta zorunluluk olduğu, örneğin ulaşımın ve otomobil kavramının yeni anlamlar kazanacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Deneyim tasarımı gibi yeni alanlardan söz edileceği bu yeni dünyada elbette bazı sektörler yok olurken yerlerini, bugünden tahmin etmesi güç yeni alanlar dolduracaktır. Alfa’ların bağımsızlık tutkusu ve dü¬şük sadakat gibi özellikler göstermeleri bekleniyor. Aynı zamanda direkt iletişimden kaçınmaları, farklı sosyal iletişime yönelmeleri ve dikkat dağınıklarıyla birlikte oldukça farklı bir iş yaşamının şekilleneceğinden bahsetmek de mümkün.

Alfa kuşağı şu an erken yaşlarda ve henüz geleceği nasıl değiştireceklerini bilmiyoruz. Beklemek ve onları dikkatle takip etmekte fayda var. Gelecek gözlerimizin önünde şekillenecek… Hazır olun!

2020-03-06T12:33:01+00:00

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.